Μόνωση δώματος

Η μόνωση των δωμάτων είτε μιλάμε για απλή υγρομόνωση, είτε για υγρομόνωση – θερμομόνωση, είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί γνώση του αντικειμένου και των προσφερόμενων προϊόντων της αγοράς.

Πολύ σημαντικό ρόλο, για την επιλογή μίας απο των δύο διαδικασιών, παίζουν οι ανάγκες και η οικονομική δυνατότητα του χρήστη.

Για την σωστή επιλογή του υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου όπως, παλαιότητα, υπόστρωμα καθώς και τα φορτία τα οποία μπορεί να δεχτεί ανά μονάδα επιφανείας.

Όταν μιλάμε για απλή υγρομόνωση ενός δώματος οι επιλογές που μπορεί κάποιος να έχει είναι:

  • Υγρομόνωση με ασφαλτόπανο

Oι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) αποτελούν το επικρατέστερο υλικό στεγάνωσης και το βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 2.5kg/m2 και 6.0kg/m2. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (SBS) και τις πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (APP). Οι πρώτες είναι περισσότερο ελαστικές και παρουσιάζουν ιδαίτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ενώ οι δεύτερες είναι περισσότερο πλαστικές λόγω της προσθήκης πολυμερών και παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Η διάρκεια ζωής των ασφαλτικών μεμβρανών μπορεί να φτάσει και τα 25 έτη.

  • Υγρομόνωση με επαλοιφώμενα στεγανοποιητικά

Τα επαλειφώμενα σταγανοποιητικά κυρίως πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή και υβριδικά αποτελούν επίσης μια αξιόπιστη λύση στεγάνωσης με διάρκεια ζωής που κυμαίνεται ανάλογως της τεχνολογίας από 2 έως και 10 έτη. Όπως ισχύει και με τις ασφαλτικές μεμβράνες οι επιφάνειες χρειάζονται σωστή προεργασία για να δεχθούν το εκάστοτε υλικό.

  • Υγρομόνωση με τσιμεντοειδή κονιάματα

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα είναι άκαμπτα, προϋποθέτουν εφαρμογή σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα και έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να δεχτούν και αρνητικές πιέσεις κάτι το οποίο τα καθιστά χρήσιμα σε εφαρμογές δεξαμενών, υπογείων με ανερχόμενα ύδατα κ.α.

  • Υγρομόνωση με διαφανή στεγανοποιητικά

Σε περιπτώσεις στις οποίες θέλουμε να διατηρήσουμε την εμφάνιση της επιφάνειας ως έχει και ταυτόχρονα να εμποδίσουμε την διείσδυση υδάτων όπως π.χ. σε αρμούς πλακιδίων και μαρμάρινες επιφάνειες μπορεί να εφαρμοστεί διάφανο στεγανοποιητικό το οποίο είναι ταυτόχρονα και βατό για ήπια χρήση

  • Υγρομόνωση με μεμβράνες PVC και TPO

Οι μεμβράνες PVC και TPO είναι στεγνοποιητικές μεμβράνες οι οποίες κατά την διάρκεια της ημέρας μεταβάλουν λόγω θερμοκρασιών τις διαστάσεις τους. Για το λόγω αυτό απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση κατά την εφαρμογή για την αποφυγή αστοχιών. Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία και μεγάλη διάρκεια ζωής αλλά ταυτόχρονα και υψηλό κόστος εφαρμογής.

Στην περίπτωση της υγρομόνωσης – θερμομόνωσης υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές υλικών και τρόπων εφαρμογής:

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Στο είδος αυτό της θερμομόνωσης το μονωτικό υλικό τοποθετείτε κάτω από την στεγανωποιητική στρώση σε απευθείας επαφή με την πλάκα. Στην συνέχεια πραγματοποιείται διάστρωση με ελαφρομπετόν για την δημιουργία ρύσεων και τοποθετείται το ασφαλτόπανο ή κάποιο άλλο στεγανωτικό υλικό. Το συνολικό βάρος της μόνωσης είναι περίπου 35kg/m2. Στην φάση αυτή το δώμα είναι και θερμομονωμένο και υγρομονωμένο αλλά αποτελεί ημιβατή επιφάνεια. Για να αποτελέσει πλήρως βατή επιφάνεια διαστρώνεται επάνω από την ασφαλτική μεμβράνη με στρώση τσιμεντακονίας και στην συνέχεια τοποθετείται το τελικό δάπεδο που συνήθως είναι πλακίδια, πλάκες κ.α. Στην περίπτωση του βατού δαπέδου το συνολικό βάρος που προστίθεται στην πλάκα είναι περίπου 120kg/m2.

  • ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

Στην ανεστραμένη μόνωση το θεμομονωτικό υλικό τοποθετείται επάνω από την στεγανοποίηση. Προτείνεται συνήθως σε περιπτώσεις μη επισκέψιμων δωμάτων. Κρίσιμο σημείο στην περίπτωση αυτή αποτελεί η επιλογή του θεμομονωτικού υλικού το οποίο θα πρέπει να έχει μεγαλή αντοχή στην υγρασία καθώς θα βρίσκεται σε ανώτερο στρώμα από την υγρομονωτική στρώση. Η στεγάνωση πραγματοποιείται με ασφαλτόπανο, στην συνέχεια τοποθετείται εξηλασμένη πολυστερίνη ως μονωτικό υλικό, γεωύφασμα και τέλος γίνεται διάστρωση με χαλίκι. Η μέθοδος αυτή αποτελεί και την πιο οικονομική μέθοδο θερμομόνωσης. Σε περίπτωση ήπιας βατότητας αντί για χαλίκι μπορούν να τοποθετηθούν σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια δώματος που αποτελούνται από μία στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης και τελική επιφάνεια από τσιμεντοκονίαμα περίπου 20mm πάχους.

Συμπερασματικά οι επιλογές είτε για υγρομόνωση είτε για υγρομόνωση-θερμομόνωση του δώματος είναι αρκετές και η εφαρμογή τους εναπόκειται στον χρήστη βάσει των απαιτήσεων χρήσης, των οικονομικών του δυνατοτήτων, το είδος της επιφάνειας καθώς και τη διάρκεια ζωής της κάθε επιλογής.

Περισσοτερα
Αρθρα