Υπηρεσίες Μηχανικού

Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής

Ποιότητα · Οικονομία · Λειτουργικότητα · Ασφάλεια

Με γνώμονα την επίτευξη του ιδανικού «Ποιότητα – Οικονομία – Λειτουργικότητα – Ασφάλεια», η Panflow αναλαμβάνει να μελετήσει, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει οποιοδήποτε είδος κτιρίου και για οποιαδήποτε χρήση στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

  • Banking & Finance
  • Capital Markets
  • Competition & Antitrust
  • Banking & Finance
  • Capital Markets
  • Competition & Antitrust
  • Banking & Finance
  • Capital Markets
  • Competition & Antitrust

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Ο συστηματικός έλεγχος και επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους έχει συστηματοποιηθεί εδώ και χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Για να δούμε την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια ενός αντικειμένου και να την μετρήσουμε από απόσταση χρησιμοποιούμε μια θερμοκάμερα και η μέθοδος λέγεται θερμογραφία.

Η Panflow παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, συμβούλου επιχειρήσεων και συμβούλου έργου που αφορά κατά κύριο λόγο παντός είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, επαγγελματίες) καθώς επίσης και σε ιδιώτες

Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Το φυσικό αέριο αποτελεί ένα ορυκτό καύσιμο φιλικότερο προς το περιβάλλον σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα και δή του πετρελαίου το οποίο τείνει να αντικαταστήσει στις διάφορες καθημερινές χρήσεις του.

Βάση του νέου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπονται, υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού όσον αφορά την νομιμότητα του κτιρίου ή του οικοπέδου που μεταβιβάζεται

Στον νέος νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 που αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011 υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Για να δούμε την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια ενός αντικειμένου και να την μετρήσουμε από απόσταση χρησιμοποιούμε μια θερμοκάμερα και η μέθοδος λέγεται θερμογραφία.

Κάθε βιομηχανία – βιοτεχνία – εργαστήριο – κατάστημα – αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας. Τις άδειες εκδίδουν οι Περιφέρειες και τα Δημαρχεία της χώρας. Χωρίς άδεια, η λειτουργία είναι “παράνομη”. Σε περίπτωση καταγγελίας, ή αυτεπάγγελτου ελέγχου από Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες και μπορεί να φέρουν ως αποτέλεσμα ακόμα και τη σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή λειτουργίας αυτής.

Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής

Οι κατασκευές μας διακρίνονται για την υψηλή αισθητική τους και την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους. Η εξειδίκευση της εταιρείας μας στα μηχανολογικά έργα παρέχει στον πελάτη μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο μεγάλο ή μικρό.

Πάνω από 15 χρόνια στο χώρο των κτιριακών έργων

Στόχος όλης της ομάδας είναι η υλοποίηση ποιοτικών έργων, τα οποία θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις και τα οράματα του πελάτη, ενώ συνάμα θα είναι απόλυτα συμβατά με τις νέες τάσεις και τεχνολογίες της εποχής. Με απόλυτο σεβασμό στις επιθυμίες σας και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων μας, επιτυγχάνουμε κάθε μας στόχο.

Roosevelt Coulter

Criminal Lawyer

Featured Services

What We Offer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Βάση του νέου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπονται, υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης μηχανικού όσον αφορά την νομιμότητα του κτιρίου ή του οικοπέδου που μεταβιβάζεται

Στον νέος νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 που αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011 υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Για να δούμε την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια ενός αντικειμένου και να την μετρήσουμε από απόσταση χρησιμοποιούμε μια θερμοκάμερα και η μέθοδος λέγεται θερμογραφία.