Μελέτη - Επίβλεψη

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ · ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ · ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της εταιρείας μας από την ίδρυσή της έως σήμερα είναι η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Η σωστή μελέτη όλων των παραμέτρων ενός έργου παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της κατοικίας ή της επιχείρησής σας.

Η Panflow, σεβόμενη πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, προτείνει σε σας λύσεις έξυπνες και πρακτικές, απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπ’ όψη μας κατά τη σύνταξη της μελέτης τις πιο εξελιγμένες τεχνικές δόμησης και τεχνολογίας υλικών, επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση χρημάτων τόσο στην κατασκευή όσο και στη χρήση. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες των μελετών που αναλαμβάνει η τεχνική μας εταιρεία είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Τοπογραφικά
 • Μηχανολογικές μελέτες
 • Μελέτες διακόσμησης εσωτερικού χώρου

Phases

Ανάλογα με το στάδιο και το επίπεδο της μελέτης, συντάσουμε :

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
 • Σύνταξη προμελέτης κτιριακού έργου               
 • Σύνταξη συνοπτικού προϋπολογισμού έργου
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • Μελέτες για κατάθεση φακέλου άδειας δόμησης
 • Μελέτες για συλλογή προσφορών
 • Σύνταξη τευχών διακήρυξης – προσφοράς.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Σύνταξη μελέτης εφαρμογής κτιριακού έργου
 • Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού έργου

· ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ·

 • Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Γεωθερμικών συστημάτων
 • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Βιολογικού καθαρισμού – διαχείρισης υδάτων
 • Εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης(κλασσικής- ενδοδαπέδιας- fan coil – με αέρα)
 • Εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεων καύσιμου αερίου για νέα ή υφιστάμενα κτίρια
 • Πυρασφάλειας – Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας υφιστάμενου κτιρίου/επιχείρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, γερανογέφυρες)
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (αρχιτεκτονικός φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης)
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, κλειστά κυκλώματα CCTV, συστήματα διαχείρισης κτιρίων B.M.S., access control, συστήματα αντικεραυνικής προ¬στασίας, κλπ)
 • Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών και των ενεργειών που ακολουθούν (έκδοση άδειας δόμησης, έκδοση αδείας λειτουργίας κλπ.), η Panflow αναλαμβάνει την επίβλεψη του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής αυτού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της μελέτης σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Η επίβλεψη γίνεται από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση ενός ποιοτικού έργου. 

Η παρουσία μας στο εργοτάξιο είναι συνεχής και παραγωγική αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν σωστότερη οργάνωση και επιτάχυνση του έργου.