Λέβητας συμπύκνωσης

Πώς λειτουργεί ένας λέβητας συμπύκνωσης;

Ένας τυπικός λέβητας φυσικού αερίου λειτουργεί με καύση φυσικού αερίου για να ζεσταθεί το νερό. Κατά την διαδικασία της καύσης του φυσικού αερίου, η χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα παράγει υδρατμούς και διοξείδιο του άνθρακα ως υποπροϊόντα. Αυτά τα θερμά καυσαέρια θα περάσουν από έναν καπναγωγό και θα διαφύγουν στην εξωτερική ατμόσφαιρα, παίρνοντας κάποια πολύτιμη θερμότητα μαζί τους.

Οι συμβατικοί λέβητες ποικίλουν ως προς τον βαθμό απόδοσης ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ περίπου 70-80%, ανάλογα με την ηλικία τους και τον τύπο του λέβητα. Αυτό σημαίνει ότι το 20-30% της ενέργειας που χρησιμοποιούν χάνεται με τη μορφή θερμών καυσαερίων. Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι σε θέση να ανακτήσουν κάποια από τη θερμότητα η οποία θα χάνονταν στο περιβάλλον υπό την μορφή καυσαερίων.

Τα καυσαέρια διέρχομενα γύρω από τον εναλλάκτη θερμότητας του νερού επιστροφής προσδίδουν στο νερό αυτό μεγάλο μέρος από την θερμότητα που εμπεριέχουν. Έτσι οδηγούνται στην ατμόσφαιρα με μικρότερη θερμοκρασία άρα εμπεριέχοντας μικρότερη ενέργεια. Κατά την ψύξη των καυσαερίων στην φάση επαφής με τον εναλλάκτη δημιουργούνται υγροποιήσεις γνωστές και ως συμπυκνώματα.

Τα συμπυκνώματα αφού συγκεντρωθούν σε μία ειδική λεκάνη στην συνέχεια αποχετέυονται. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ανακτηθεί σημαντικό ποσοστό θερμότητας η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχε χαθεί. Ένας απλός λέβητας συμπύκνωσης μπορεί να επιτύχει ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 95%.

Περισσοτερα
Αρθρα