Κατασκευή πολυτελών κατοικιών εντός νεοκλασικού κτιρίου στο Σύνταγμα

Το κτίριο θα αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό και θα εκτείνεται μέσα από υπάρχουσες όψεις υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου.

Οι εργασίες του πρώτου σταδίου είναι:.

• Καθαίρεση υφιστάμενων ορόφων
• Εσωτερική αναδιαρρύθμιση
• Eνίσχυση υφιστάμενου φέροντα οργανισμού με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite)
• Τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος προσωρινής αντιστήριξης.
• Νέες θεμελιώσεις
• Νέος μεταλλικός φέρων οργανισμός από δομικό χάλυβα και σύμμικτη κατασκευή & ανέγερση 11 ορόφων στο υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο.

Περισσοτερα
Αρθρα