Οφέλη Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και όχι μόνο στον κτιριακό τομέα.

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας οπότε το περιθώριο εξοικονόμησης μέσω αυτού του μέσου είναι αρκετά υψηλό. Ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση ενέργειας όμως επιτυγχάνουμε αρκετά ακόμα σημαντικά οφέλη όπως:

α) Βελτίωση θερμικής άνεσης

Με την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης βελτιώνεται ταυτόχρονα και η ποιότητα των εσωτερικών συνθηκών του κτιρίου. Τα δομικά στοιχεία συγκρατούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την θερμότητα εντός του κτιρίου τον χειμώνα και αντιστρόφως δυσχεραίνουν την διείσδυση της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς το όφελος γίνεται και οικονομικό δαπανώντας λιγότερα χρήματα για θέρμανση και ψύξη.

β) Κατάργηση θερμογεφυρών

Οι θερμογέφυρες εμφανίζονται στα σημεία που εναλλάσσονται τα δομικά στοιχεία καθώς και περιμετρικά των κουφωμάτων. Στα σημεία αυτά υπάρχουν μεγάλες ροές θερμότητας που μπορούν να εντοπιστούν εύκολα με τη χρήση μίας θερμοκάμερας. Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε συνδυασμό με την εγκατάσταση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων βοηθά στην εξάλειψη των θερμογεφυρών και συνεπώς στην επίτευξη θερμικής άνεσης.

γ) Αναβάθμιση αξίας ακινήτου

Μία σωστά εφαρμοσμένη εξωτερική θερμομόνωση έχει μεγάλη διάρκεια ζωής προστατεύοντας τα δομικά στοιχεία και τον φέροντα οργανισμό κάτι το οποίο σημαίνει και αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου. Η προστασία αυτή επέρχεται μέσω της αδιαβροχοποίησης που επιτυγχάνεται και της σωστής διαπνοής των υλικών. Επίσης με την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης εξαλείφουμε τις ρηγματώσεις που μπορεί να έχει μια εξωτερική τοιχοποιία.

Περισσοτερα
Αρθρα