Συνθήκες άνεσης χώρων

Οι άνθρωποι καθημερινά περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας σε κλειστούς κτιριακούς χώρους. Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς χώρους στους οποίους οι περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασία, σχετική % υγρασία, ανεμοπίεση, ποιότητα αέρα δεν μπορούν να μεταβληθούν, στους εσωτερικούς χώρους είναι σχετικά εύκολο να διαμορφωθούν οι ιδανικές συνθήκες με τις οποίες θα παρέχεται άνεση στον χρήστη κατά την διαμονή του σε αυτούς.

Συγκεκριμένα:

  • Θερμοκρασία χώρου: Η κατάλληλη θερμοκρασία χώρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην έννοια της θερμικής άνεσης. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου που συνεπάγεται και αντίστοιχη ενδυμασία η ενδεδειγμένη εσωτερική θερμοκρασία για κτίρια κατοικιών είναι 26C για τους θερινούς μήνες και 20C για τους χειμερινούς μήνες.
  • Σχετική υγρασία: Η σχετική υγρασία (%) είναι όρος που αναφέρεται στην ποσότητα υγρασίας που περιέχεται σε όγκο αέρα και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Τα όρια της βέλτιστης σχετικής υγρασίας είναι 45% την θερινή περίοδο και 40% την χειμερινή περίοδο. Οι τιμές αυτές μπορούν να επιτευχθούν με χρήση κλιματιστικών μονάδων μέσω της λειτουργίας αφύγρανσης ή ύγρανσης αναλόγως το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Κίνηση, ποιότητα αέρα: Η κίνηση και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει τον βαθμό άνεσης ενός εσωτερικού χώρου. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένο ρυθμό ανανέωσης με εισαγωγή νωπού αέρα με φυσικό ή μηχανικό τρόπο ο οποίος για κτίρια κατοικιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15m3/h/άτομο. Επίσης περιλαμβάνει και καθαρισμό του αέρα με κατάλληλες συσκευές οι οποίες αφαιρούν βλαβερούς για την υγεία περιβαλλοντικούς ρύπους.
  • Οπτική άνεση: Η οπτική άνεση σε ένα χώρο γενικά καθορίζεται από τρεις παραμέτρους:

α) την ποσότητα του φυσικού φωτισμού,

β) την κατανομή του στο χώρο και

γ) ύπαρξη ή απουσία θάμβωσης.

Περισσοτερα
Αρθρα