Πολυτελής πολυκατοικία στο Π. Ψυχικό

Μελετεσ

Ανακαινισεις

Κατασκευες

O
U
R

P
R
O
J
E
C
T

Πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ενα κτίριο πολλών απαιτήσεων λόγω θέσης αλλά και απαιτήσεων από τους χρήστες.

More Projects