Κατασκευή πολυτελών κατοικιών εντός νεοκλασικού κτιρίου στο Σύνταγμα

Μελετεσ

Ανακαινισεις

Κατασκευες

O
U
R

P
R
O
J
E
C
T

Ανέγερση 8 όροφου κτίριου κατοικιών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνα, στην οδό Κριεζώτου στο Σύνταγμα. Το κτίριο θα αποτελείται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό και θα εκτείνεται μέσα από υπάρχουσες όψεις υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου.

  • Καθαίρεση υφιστάμενων ορόφων
  • Εσωτερική αναδιαρρύθμιση
  • Eνίσχυση υφιστάμενου φέροντα οργανισμού με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite)
  • Τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος προσωρινής αντιστήριξης.
  • Νέες θεμελιώσεις
  • Νέος μεταλλικός φέρων οργανισμός  από δομικό χάλυβα  και σύμμικτη κατασκευή & ανέγερση 11 ορόφων στο υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο.

More Projects