Βιοτεχνία Ζύμης Periclis

Πέρα από την διεκπεραίωση της άδειας λειτουργίας της βιοτεχνίας πραγματοποιήθηκε μελέτη και σχεδίαση της γραμμών παραγωγής ζύμης.