Βιοτεχνία Ζύμης Periclis

Μελετεσ

Ανακαινισεις

Κατασκευες

O
U
R

P
R
O
J
E
C
T

Πέρα από την διεκπεραίωση της άδειας λειτουργίας της βιοτεχνίας πραγματοποιήθηκε μελέτη και σχεδίαση της γραμμών παραγωγής ζύμης.

More Projects