Συγκρότημα κατοικιών στην Τζιά

Μελετεσ

Ανακαινισεις

Κατασκευες

O
U
R

P
R
O
J
E
C
T

Συγρότημα τεσσάρων ανεξάρτητων κατοικιών στην Τζιά με δική τους πισίνα. Εκπονήθηκαν από εμάς όλο το πακέτο μελετών για την έκδοση της άδειας.

More Projects