Κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+

Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Το γεγονός αυτό για τη χώρα μας μεταφράζεται σε μέση κατανάλωση κάποιων εκατοντάδων kWh/m2 επιφάνειας ετησίως πρωτογενούς ενέργειας δεδομένου ότι τα κτίρια στην Ελλάδα στην πλειοψηφία τους αποτελούν ‘’διάτρητα’’ ως προς την ενεργειακή τους θωράκιση κτίρια. Σαν αποτέλεσμα αυτού το κόστος για τον τελικό χρήστη όσον αφορά στις δαπάνες για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης για τις κατοικίες και επιπλέον φωτισμού και μηχανικού αερισμού για τα κτίρια του τριτογενή τομέα εκτινάσσεται και βαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία κατατάσσουν ένα κτίριο στην κορυφή της πυραμίδας όσον αφορά στην ενεργειακή του αποδοτικότητα;

  • Θερμομόνωση κελύφους: Το κέλυφος ενός κτιρίου ενεργειακής κατηγορίας Α+ είναι πλήρως θωρακισμένο με σύγχρονα δομικά υλικά καθώς και ενεργειακά θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μείωση των θερμικών συναλλαγών με το περιβάλλον και σε ελαχιστοποίηση ή και πλήρη εξάλειψη των θερμικών γεφυρών στις οποίες οφείλονται μεγάλες απώλειες ενέργειας.
  • Συστήματα παραγωγής θέρμανσης/κλιματισμού υψηλής αποδοτικότητας: Ένα σύγχρονο κτίριο θα πρέπει να τροφοδοτείται και από σύγχρονα ενεργειακά συστήματα. Στην κορυφή των συστημάτων αυτών βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας οι οποίες καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια για την λειτουργία τους και αποδίδουν πολλαπλάσια ενέργεια προς όφελος του τελικού χρήστη. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται συνήθως με αυτοματισμούς, αντιστάθμιση ακόμα και με αισθητήρες παρουσίας χρήστη γεγονός που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας όσον αφορά στην θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  
  • Συστήματα εκπομπής: Τα συστήματα εκπομπής ενέργειας χαμηλών θερμοκρασιών συμβάλουν σημαντικά στην μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Για τον λόγο αυτό τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης κερδίζουν έδαφος καθώς εκτός της οικονομίας προσφέρουν μεγάλη θερμική άνεση.
  • Φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη μέρους των αναγκών του κτιρίου ή διάθεση της στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Τα ηλιακά συστήματα με την σειρά του μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική συμβάλλοντας στην δωρεάν παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Παθητικά ηλιακά συστήματα: Σε αυτά περιλαμβάνονται ηλιακοί τοίχοι, τοίχοι θερμικής αποθήκευσης, τοίχοι μάζας, ηλιακοί χώροι και άλλα.  

Φωτισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης: Τα σύγχρονα συστήματα τεχνητού φωτισμού με χρήση λαμπτήρων led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και αυτοματισμούς αποτελούν ακόμα ένα στοιχείο ενός ‘πράσινου’ κτιρίου

Όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά ενός κτιρίου ενεργειακής κατηγορίας Α+ συνοψίζονται σε μία φράση: Συνθήκες άνεσης. Στην φράση αυτή εμπεριέχονται οι έννοιες της θερμικής άνεσης που οφείλεται στην θερμομόνωση και τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης του κτιρίου, της ακουστικής άνεσης που οφείλεται στα σύγχρονα ηχομονωτικά κουφώματα αλλά και τις οπτικής άνεσης που οφείλεται στο σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ εκτός του γεγονότος ότι μειώνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου ελαχιστοποιούν και το αποτύπωμα άνθρακα που εκλύεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες γεγονός που δίνει σημαντική ανάσα στον ήδη επιβαρυμένο από την ανθρώπινη δραστηριότητα πλανήτη.

#panflowconstruction #contruction #zeroenergybuildings #greenbuildings #buildings #energyefficiency

Περισσοτερα
Αρθρα